SDS. Safety data sheets.

SDS sản phẩm của L.Co bao gồm các thông tin như thuộc tính của từng sản phẩm; các mối nguy về sức khỏe thể chất, sức khỏe và môi trường nếu có; các biện pháp bảo vệ; và các biện pháp phòng ngừa an toàn khi xử lý, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể tải xuống trang tính SDS cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi bên dưới.

Certificate of compliance.

Sản phẩm của L.Co được bên thứ ba kiểm tra và xác nhận bởi các phòng thí nghiệm quốc tế theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế về độ an toàn của sản phẩm.

Các sản phẩm chăm sóc gỗ của L.Co tuân thủ các quy định của quốc tế về an toàn tiếp xúc với thực phẩm.

Các sản phẩm chăm sóc gỗ của L.Co an toàn để sử dụng cho đồ chơi và đồ nội thất trẻ em.

Các sản phẩm chăm sóc gỗ của L.Co tuân thủ các quy định REACH của EU về các chất độc hại.

Các sản phẩm chăm sóc gỗ của L.Co tuân thủ các quy định của CPSIA Hoa Kỳ về hàm lượng chì và phthalates.

Các sản phẩm chăm sóc gỗ của L.Co không chứa nguyên liệu thô hoặc hóa chất gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác.