Giới Thiệu The Lucero Company

Sứ mệnh của chúng tôi.

Tạo ra các sản phẩm phủ gỗ – hoàn thiện bề mặt đồ gỗ an toàn, sáng tạo và phù hợp tiêu chuẩn đạo đức.

Giá trị – Gia đình, liêm chính và tin tưởng.
L.Co tự hào là một công ty do gia đình sở hữu và điều hành có nguồn gốc từ năm 1969 ở Nam California. Mục tiêu của chúng tôi là sự minh bạch dành cho khách hàng của chúng tôi. Điều này có nghĩa là cho phép mọi người truy cập vào những nguyên liệu thô mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi, nơi chúng đến, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, cũng như đo lường tác động xã hội và môi trường của chúng tôi.

Tầm nhìn.
Chữ ‘Co’ trong tên L.Co đại diện cho nhiều hơn một công ty, nó cho thấy một cộng đồng toàn cầu vừa hợp tác, hiện đại và đạo đức. L.Co là một cộng đồng đa dạng hoạt động ở nhiều quốc gia, bao gồm những người ‘độc đáo’ từ mọi tầng lớp, từ mọi quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo và giới tính. Đồng sáng tạo cùng nhau thúc đẩy chúng ta vượt lên chính mình để tạo ra những điều không thể trước đây.

Khởi đầu.

The Lucero Company began in 1969 in Southern California as an industrial finishing company.

Vào năm 1969, Ông nội của gia đình Lucero bắt đầu một doanh nghiệp gia đình nhỏ hoạt động trong lĩnh vực hoàn thiện công nghiệp tại miền Nam California. Ban đầu tập trung vào nhôm và thép sau đó kinh doanh mở rộng bao gồm hoàn thiện composite, gỗ và hầu như bất kỳ vật liệu khác sử dụng polyurethanes công nghiệp, men, sơn men acrylic đơn và hai giai đoạn. Kiến thức thu được trong lĩnh vực công nghiệp hoàn thiện ví như nền móng “xương sống” cho sự ra đời của L.Co ngày nay; nó mang lại khởi đầu cho sự phát triển các sản phẩm hoàn thiện gỗ dựa vào sản phẩm dầu tự nhiên độc đáo.

The Lucero Company began in 1969 in Southern California as an industrial finishing company.

Sự tiến hóa.

Công ty Lucero chuyển hoạt động sang Việt Nam vào năm 2014 và bắt đầu công việc phát triển các sản phẩm hoàn thiện gỗ gốc dầu. Chúng tôi đổi thương hiệu công ty của chúng tôi là L.Co giữ tinh thần với nguồn gốc của chúng tôi. Sản phảm đầu tiên của chúng tôi đã ra đời ngay sau khi thương hiệu của chúng tôi hoàn thành vào năm 2015.

Năm 2019 L.Co đã hợp tác và bắt đầu hợp tác chặt chẽ với một doanh nghiệp xã hội ở miền Trung để thu hoạch và chế biến dầu trẩu thô nguyên chất để sử dụng trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi: Dầu Trẩu, Dầu Phủ, Dầu Xử Lý Ngoại ThấtDầu Ngoại Thất, Dầu Màu và Dầu bảo dưỡng HardWax Oil & Polish.

All L.Co products are made with ethically harvested and sustainable plant based tung oil.