Dầu Trẩu tạo nên điểm đặc biệt của chúng tôi.

Trồng – Thu hoạch – Ép lạnh là quy trình tạo nên Dầu Trẩu L.Co

Từ năm 2018, L.Co bắt đầu kết nối cùng tổ chức phi lợi nhuận MCNV Việt Nam và tự hào hợp tác cùng cộng đồng Vân Kiều và PaCo tại cao nguyên Miền Trung Việt Nam, nơi cây Trẩu phát triển tự nhiên. Bằng những nỗ lực của tất cả mọi người, chúng tôi đã tập hợp được trên 3237 hec-ta rừng cho hạt Trẩu mỗi năm. Đối tác chiến lược của chúng tôi là các tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi làm việc chặt chẽ với cộng đồng nông dân và cũng giúp hình thành hợp tác xã để trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và chi trả cho công nhân 1 khoản lương đủ sống.

Hành động cùng nhau.

The Lucero Company working with the Chan May Coop in Quang Tri, Vietnam.

Với sự trợ giúp từ đối tác phi lợi nhuận, trong hơn 2 năm qua, từ 2020 đến 2022, chúng tôi trồng thêm được trên 300.000 cây Trẩu mới. Cùng với đó, chúng tôi kế hoạch sẽ trồng thêm 1,2 triệu cây trong vòng 5 năm tới. Chúng tôi là những nghệ sĩ, những nhà hoạt động cộng đồng và những nhà giáo dục tâm huyết.

Tung seeds grown in Quang Tri, Vietnam.

Tất cả bắt đầu từ hôm nay.

Chúng tôi có quy trình sản xuất dầu trẩu tuần hoàn vô cùng cùng kinh tế. Từ việc xử lý chất thải thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng đến quy trình lọc nước thải sau khi dùng để rửa hạt. Điều này cho phép chúng tôi dần hiện thực hoá ý tưởng trở thành doanh nghiệp Zero Waste to Landfill and Fair Trade certified, cũng như kết hợp năng lượng mặt trời cho nhà máy của chúng tôi.

All L.Co products are made with ethically harvested and sustainable plant based tung oil.

Tương lai.

Dầu Trẩu chứa trong từng giọt Dầu phủ L.Co. Mỗi khi mua 1 sản phẩm L.Co là bạn đã giúp chúng tôi trồng thêm nhiều cây xanh và đang trực tiếp hỗ trợ cộng đồng nông dân và hợp tác xã tại khu vực cao nguyên Miền Trung Việt Nam. Sứ mệnh tương lai của tất cả chúng ta là cùng nhau trồng thêm 1 triệu cây xanh mỗi năm.